Na het openingssignaal via vingerafdruk, code, app of radiosleutel kan de knop worden gedraaid en de deur worden geopend. Na ongeveer zeven seconden is de knop weer inactief. De deur kan niet meer worden geopend.