Zelfbedieningspompen voor water, perslucht en stofzuigers bevinden zich vaak niet in het directe gezichtsveld van de kassier of worden bijvoorbeeld afgedekt door voertuigen bij de pompen. Daarom is het des te belangrijker te kunnen beschikken over de mogelijkheid van visuele controle door middel van passende videobeveiligingstechnologie.