Ook in de toekomst veilig! Duurzaamheid door BURG-WÄCHTER

Onze doelstellingen

Wat betekent "duurzaamheid" eigenlijk?

Duurzaamheid of duurzame ontwikkeling betekent dat zodanig in de behoeften van het heden wordt voorzien dat de mogelijkheden van toekomstige generaties niet worden beperkt. Het is belangrijk om de drie dimensies van duurzaamheid op gelijke voet te beschouwen:

1. economisch efficiënt
2. sociaal rechtvaardig
3. ecologisch duurzaam

Om de wereldwijde hulpbronnen op lange termijn te behouden, moet duurzaamheid de basis zijn van alle politieke beslissingen.
(Bron: Federaal Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)

Ons duurzaamheidsconcept

Duurzaamheid is geen kortetermijnverschijnsel. Duurzaamheid vereist een strategische ontwikkeling op lange termijn in bedrijven.

Het duurzaamheidsconcept van BURG-WÄCHTER is gebaseerd op de Duitse duurzaamheidscode. Deze code is gebaseerd op vijf pijlers, onderverdeeld in 20 eisen.

BURG-WÄCHTER Nachhaltigkeit - Strategie

Duurzaamheid - Strategie

BURG-WÄCHTER Nachhaltigkeit - Umweltbelange

Duurzaamheid - milieukwesties

BURG-WÄCHTER Nachhaltigkeit - Prozess-Management

Duurzaamheid - Procesbeheer

BURG-WÄCHTER Nachhaltigkeit - Arbeitnehmerbelange

Duurzaamheid - Zorgen van werknemers

BURG-WÄCHTER Nachhaltigkeit - Compliance Richtlinien

Duurzaamheid - Conformiteit

Strategie

Duurzaamheid is geen momentopname. Echte duurzaamheid vereist veeleer een langetermijnperspectief en oriëntatie op langetermijndoelstellingen.

Duurzaamheid is een centraal fundament van ons bedrijf en onze bedrijfsactiviteiten. Onze duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op een holistisch begrip van duurzaamheid en houdt rekening met ecologische, sociale en economische aspecten. Ons overkoepelende doel is het verzekeren van bedrijfssucces op lange termijn, rekening houdend met sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid in de context van toenemende wereldwijde uitdagingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling in de economie, het milieu en de samenleving.

BURG-WÄCHTER Nachhaltigkeit Strategische Analysen

Strategische analyses

Bij de productontwikkeling richt BURG-WÄCHTER zich strategisch op de behoeften van zijn klanten.

Zo zorgen wij ervoor dat alleen producten en dus middelen worden vervaardigd of verbruikt die echt nodig zijn.

Bovendien zijn de producten van BURG-WÄCHTER ontworpen voor langdurig gebruik.

Milieuoverwegingen

Als verwerkings- en productiebedrijf speelt de verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen een prominente rol voor BURG-WÄCHTER.

BURG-WÄCHTER Nachhaltigkeit - natürliche Ressourcen

Natuurlijke hulpbronnen

Geen duurzaamheid zonder rekening te houden met "natuurlijke hulpbronnen"! Zowel wat betreft hun verbruik als hun gebruik. Het verminderen van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en het verhogen van het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen vormt de kern van onze strategie. Onze productieprocessen zijn zo ontworpen dat productiegerelateerd afval wordt gerecycled.

Procesbeheer

Zes criteria beschrijven hoe duurzaamheid bij BURG-WÄCHTER efficiënt en systematisch wordt beheerd. Dit gaat van de vragen "Wie is verantwoordelijk? Zijn er regels en processen waarmee het werk wordt gecontroleerd?" tot "Zijn er kengetallen waarmee vooruitgang en ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld? enz.

BURG-WÄCHTER Nachhaltigkeit Verantwortung

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheden voor duurzaamheid in de bedrijfsleiding worden bekendgemaakt. De directie van BURG-WÄCHTER overlegt regelmatig over maatregelen met een grote of langdurige impact (investering in PV-installaties, boomplantprojecten, energiebesparende maatregelen, ...).

Bezorgdheid van de werknemers

Bij duurzaamheid zijn niet alleen zaken als milieu, energie en verbruik van belang. Ook de zorg voor medewerkers maakt deel uit van het duurzaamheidsconcept van BURG-WÄCHTER.

BURG-WÄCHTER Nachhaltigkeit Arbeitnehmerrechte

Rechten van werknemers

BURG-WÄCHTER is gecertificeerd volgens ISO-certificering en SMETA-auditing op het gebied van werknemersrechten.Vanzelfsprekend worden de medewerkers via de ondernemingsraad betrokken bij de verdere ontwikkeling van de werknemersrechten.In de buitenlandse productielocaties gelden dezelfde normen als voor de Duitse locaties. De audits worden ook op deze basis uitgevoerd. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met culturele verschillen.

Compliance

Naast de omgang met werknemers is de omgang met externe belanghebbenden een belangrijk punt in het duurzaamheidsconcept.

BURG-WÄCHTER Nachhaltigkeit Politische Einflussnahme

Politieke invloed

Als onafhankelijk familiebedrijf is politieke invloed hoofdzakelijk beperkt tot het wetgevingsproces of tot wetten en regels op gemeentelijk, staats-, federaal en Europees niveau.